Gravstenar utförda med yrkesskicklighet

Minnena består i sten

Gravstenen är en hedersbetygelse för människans sista viloplats.

En gravsten gjord med yrkesskicklighet av högklassiga  råvaror består i decennier som en minnesplats  för den avlidnes anhöriga och vänner

Tervajoen Kiviveistämö Oy

Vi har tillverkat gravstenar sedan 1936. Vi förverkligar även de mest krävande önskemål med traditionell yrkesskicklighet och med hjälp av den senaste tekniken. Beställarens önskemål i planering skedet samt leveransernas punktlighet betonas i vår tjänst.


Tervajoen Kiviveistämö Oy
Harvakyläntie 17
FIN-66 440 Tervajoki

tel.
fax

+358 6 478 7600
+358 6 478 7620