Hög kvalitet och kompetent behandling av stenen



Ett perfekt slutresultat  uppnås genom en noggrann slipning av stenen.

Förutom gravstenar tillverkar vi byggnadstenar, bordskivor och stenklockor. 

 

Gott slutresultat uppnås genom en balanserad placering av texten och övriga detaljer.