Individuell gravsten

Gravstenens individualitet kan utökas med stenlyktor eller med en ljuslucka infälld i minnesstenen.

För gravering av minnesstenen har vi ett stort urval olika gravyrmodeller och bokstäver i brons. Den avlidnes namnteckning eller en symbol som beskriver den avlidnes livsverk kan också ingraveras i stenen. En lämplig symbol gjuten i brons ger gravstenen ett speciellt värde.