Namn Ljuset i Stenen HB
Adress Frejas Hage 12
Postnummer 61071
Postadress VAGNHÄRAD
Telefon 08 207 670
email info@ljusetistenen.se
internet www.ljusetistenen.se